Meny Stäng

Om Trivselprogrammet

Om Trivselprogrammet

Information om Trivselprogrammet!

Trivselprogrammet är ett pedagogiskt verktyg för ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna. Rasten används som utgångspunkt för att främja fysisk aktivitet samtidigt som det ger eleverna verktyg inom ledarskap och inkludering.

Trivselprogrammets mål är att:

• öka trivseln
• främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
• bygga goda vänskapsrelationer
• förebygga konflikter och mobbning
• främja värderingar som inkludering, vänlighet och
  respekt
• främja ökad aktivitet i undervisningen

Kombinerat med skolans egna handlingsplaner är målet att Trivselprogrammet också ska bidra till att minska kränkande behandling och utanförskap.


Vad gör en trivselledare?

En trivselledare ska vara med och bidra till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år tillsammans med trivselledare från andra skolor i närområdet. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare, de får tips på hur de ska leda en lek och fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Trivselledarna har ansvar för att sätta igång och skapa aktivitet på rasten.

Trivselledarna bär västar eller kaptensbindlar, välkomnar alla som vill vara med och deltar även själva i aktiviteten. De planerar och utvärderar aktiviteterna och får dagligen träna sig på att leda.

 

Trivselledare från Sta Gertrud skola i Sigtuna (film gjord av Karin Källander Kommunikatör-Sigtuna kommun)

 

Trivselledare Sta Gertruds skola Sigtuna

Trivselledare från Aspenässkolan i Lerum

Att vara Trivselledare- Elever från Aspenässkolan

Trivselledare från Utmarksskolan i Göteborg 

Att vara Trivselledare- Elever från Utmarksskolan

Trivselledare från Vittra Samset i Jönköping

Att vara Trivselledare- Elever från Vittra Samset