Meny Stäng

Kulturkortet

Kulturkortet

Trivselledarna behöver ha uppmuntran och stöd för sitt fina arbete. Detta får de bland annat genom att skolorna kan beställa kulturkort där kulturella aktörer har med erbjudande från sina verksamheter. Idag samarbetar vi med ca 280 olika aktörer runt om i landet. För att du är vänlig och respektfull mot andra elever och använder din tid för att andra ska få det bra, har vi fått lov av kulturella aktörer att ge dig rabatt/gratis inträde för den period som är angivit på ditt kort. Du kan använda ditt kulturkort i alla delar av landet. Kortet är personligt och får ej lånas ut till någon annan.

Kortet gäller endast hos de aktörer som står med på vår hemsida. OBS! Trivselprogrammet är inte ansvarigt för avtalen när det gäller kulturkorten då dessa är baserade på frivillighet från företag/föreningar, ändringar i avtalen kan förekomma. Vi uppdaterar hemsidan så fort vi får kännedom om en ändring i ett avtal.

Trivselledarna skall inte utnyttja kortet till att be eller fråga om rabatter hos andra än de som finns angivna på vår hemsida.

Kortet gäller för Trivselledare till och med årskurs 9. Det gäller tom giltighetstidens utgång som står tryckt på kortet. Vi har två giltighetsperioder, 1 januari - 1 oktober och 1 augusti - 1 mars. Kortet gäller både i Sverige och i Norge. 

Viktigt att TL-ansvarig ansvarar för att skriva skolans och elevens namn på kortet innan de delas ut. 

KÖPA KULTURKORT
Alla medlemsskolor i Trivselprogrammet kan köpa kulturkort till sina trivselledare. Under utbildningsdagarna kommer kulturkorten delas ut till de TL-ansvariga på de skolor som önskar köpa dessa. På grund av personuppgiftslagen (gdpr) trycker vi inte elevernas och skolans namn på kulturkorten. På det blanka fältet fyller TL-ansvarig i elevernas och skolans namn. Giltighetsdatum kommer med hänsyn till våra samarbetspartners vara förtryckt precis som tidigare.