Meny Stäng

Aktiv undervisning

Aktiv undervisning

 

Vad är Aktiv undervisning?
Aktiv undervisning är aktiva undervisningsupplägg där fysisk aktivitet används som undervisningsmetod och som tar utgångspunkt i LGR 22.
Varje undervisningsupplägg föreslår vilka årskurser det i huvudsak är anpassat till och hänvisar till relevant centralt innehåll. Aktiv undervisning ska bidra till att eleverna lär genom praktisk erfarenhet under varierade former. Vi hoppas att Aktiv undervisning blir ett nyttigt hjälpmedel till att variera undervisningen och för att göra den ännu mer lustbetonad, aktiv, engagerande och motiverande för eleverna. Våra Aktiva undervisningsupplägg kan med fördel även användas på fritidshemmet, på rasten och på idrotten.


Varför Aktiv undervisning?
Alla elever lär sig på olika sätt. Genom att använda aktiva undervisningsupplägg blir undervisningen mer varierad och aktiv och ger eleverna god inlärningseffekt. Eleverna kommer också få uppleva att undervisningen är mer motiverande, engagerande och inspirerande. Genom att använda aktiva undervisningsupplägg får man som pedagog också in mer aktivtet i traditionellt mer teoretiska ämnen.

Enligt Anders Hansen, överläkare i psykiatri så kan man påverka koncentrationen genom träning! Hansen menar att alla tankemässiga förmågor förbättras genom fysisk aktivitet och att det är det bästa man kan göra för sin hjärna (Hansen Anders, Hjärnstark, hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget, 2016).
I sin bok Hjärnstark junior berättar Anders för unga hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan.

”Jag vill visa på att fantastiska och magiska grejer händer i huvudet när vi rör på oss. Jag vill få Sveriges elever att öppna upp den, för väldigt många, oupptäckta skattkistan som fysisk aktivitet innebär för hjärnan, så att de mår bättre. ”Du behöver inte vara en sportig typ eller ens bra på idrott. Hjärnan struntar i hur du rör på kroppen, bara du gör det!”
Hjärnstark junior
är skriven av Anders Hansen i samarbete med Mats Wänblad (Hansen & Wänblad, Bonnier fakta, 2020).


Världshälsoorganisationen (WHO) har under år 2020 uppdaterat sina rekommendationer för fysisk aktivitet gällande barn och ungdomar.
WHO rekommenderar:
- minst 60 minuters aktivitet per dag (medel till hög)
- högintensiv och muskelstärkande träning minst 3 ggr i veckan
- begränsa stillasittande och skärmtid


Enligt Pep-rapporten 2022 som är en undersökning med frågor om hälsa, motion, kost och andra vanor och syftar till att ge en lägesbild över hälsan hos unga i Sverige idag så är det tyvärr långt ifrån alla som når upp till WHO:s rekommendationer.
- Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Tonårstjejer är den grupp där lägst andel når rekommendationen.
- Stillasittande skärmtid är väldigt vanligt, inte minst bland tonåringarna. Nästan var fjärde tonåring har angett att de sitter stilla framför en skärm i fem timmar eller mer.
Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2022 genomfördes med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen.