Meny Stäng

Aktiv undervisning

Aktiv undervisning

Vad är Aktiv undervisning?

Aktiv undervisning är aktiva undervisningsupplägg där fysisk aktivitet används som undervisningsmetod och som tar utgångspunkt i LGR 11.
Varje undervisningsupplägg föreslår vilka årskurser det i huvudsak är anpassat till och hänvisar till relevant centralt innehåll. Aktiv undervisning ska bidra till att eleverna lär
genom praktisk erfarenhet under varierade former.
Vi hoppas att Aktiv undervisning blir ett nyttigt hjälpmedel till att variera undervisningen och för att göra den ännu mer lustbetonad, aktiv, engagerande
och motiverande för eleverna.

Varför Aktiv undervisning?

Barn har olika talanger och använder sina sinnen på olika sätt. Därför kommer varierade undervisningsmetoder ge eleverna god inlärningseffekt.

Enligt Anders Hansen, överläkare i psykiatri så kan man verka koncentrationen genom träning! Hansen menar att alla tankemässiga förmågor förbättras genom fysisk aktivitet och att det är det bästa man kan göra för sin hjärna (Hansen Anders, Hjärnstark, hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget, 2016)!

Världshälsoorganisationen(WHO) menar att barn och ungdomar bör vara aktiva minst 60 minuter varje dag (2010). Tyvärr är det långt ifrån alla som når upp till det. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014”, rör endast var åttonde 13-åring på sig tillräckligt mycket varje dag. Att långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet kan utgöra en hälsorisk är väldokumenterat och kan ge depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet.
Daglig fysisk aktivitet ger bättre skolresultat och utvecklar motoriken samt har goda effekter på hälsan (Bunkeflostudien, 2012).