Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Fullt ös och engagemang på vårens nätverksträffar!

Runtom på våra TL-skolor har vi under två veckor haft nätverksträffar! Överallt har vi mötts av entusiasm till nya aktiviteter & nyfikenhet i möten med andra skolor & deras verksamhet! 
Vi har hunnit med rörelsepauser/icebreaker, rastlekar, Aktiv TLU, gamla favoriter & nytt material från Skolsport! Tack för stort engagemang hos alla på plats!👏

Läs mer på Facebook
quote marks

”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas, trygghet, trivsel och god kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften” 2017-11-29

Sandie Sandquist Rektor Höglandsskolan