Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1400 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Trivselledare på plats på Pep Forum 2018!

Vi var såklart på plats på 2018 års Pep Forum som lyfte ojämlikheten i barn och ungas hälsa; orsaker, konsekvenser för samhället och hur man kan ta sig an utmaningarna.
Fantastisk dag med föreläsningar, inspiration & nya möten!
Dessutom grymma trivselledare från Mariehällsskolan i Bromma som höll i rörelsepaus tillsammans med oss & dansade med hela publiken!

Läs mer på Facebook
quote marks

”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas, trygghet, trivsel och god kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften” 2017-11-29

Sandie Sandquist Rektor Höglandsskolan