Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Lilla aktuellt har besökt Trivselledarna på Grindtorpsskolan i Botkyrka!

Lilla Aktuellt har gjort ett fint tv-inslag om Grindtorpsskolan i Botkyrka.
På skolan leder Trivselledarna aktiviteter på rasten för att skapa aktiva och trygga raster.
De erbjuder aktiviteter som alla får vara med på.
Lyssna på Trivselledarna Danilo och Emilia-Cherith! 

Se tv-inslaget här!