Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. Drygt 1200 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Trivselledare på S:ta Gertruds skola motverkar kränkningar

Sedan ett år tillbaka är S:ta Gertruds skola en trivselledarskola. Varje rast erbjuds eleverna olika aktiviteter ledda av en trivselledare som inte är vilka personer som helst, utan elever som frivilligt har anmält sig att vara trivselledare under en termin.

Jag ville bli trivselledare för att ingen ska vara ensam.

Det säger både Sinit och Alma som har varit trivselledare under vårterminen på S:ta Gertruds skola. Konceptet bidrar till högre fysisk aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö.

Socialpedagog Joeseph Kayal:

"Trivselledarkonceptet är en del i vårt främjande och förebyggande hälso- och trygghetsarbete på skolan. Vi ser tydliga resultat på att det motverkar kränkningar, bidrar till aktivitet och främjar inkludering på raster på helt nya sätt".

Se filmen här!