Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1400 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Vi gratulerar Töckfors skola som en av vinnarna av Årets ide` 2018 -den röda tråden i skolan i Årjängs kommun.

"Töcksfors skola arbetar med ett trivselprogram som bland annat ska främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna. Både lärare och elever agerar trivselledare under rasterna". Juryns motivering "Genom att kombinera olika vetenskaper, teori och praktik skapar ni ett sammanhang, och trygghet för elever och lärare genom delaktighet och inflytande"

Läs mer här
quote marks

”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas, trygghet, trivsel och god kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften” 2017-11-29

Sandie Sandquist Rektor Höglandsskolan