Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Mobbningsfria trivselledare (TL) är elever som bidrar till en bättre sammanhållning och en säkrare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. Begreppet Aktiv TL-undervisning kombinerar också fysisk aktivitet och lärande i undervisningen. 1400 grundskolor i Norge, Sverige och Island deltar i programmet.

Grattis Käpplundaskolan i Skövde!

Käpplundaskolan i Skövde uppmärksammas för sina insatser i Move for health day och vinner lekmaterial till sin Trivselskola!

Läs mer på Facebook
quote marks

”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas, trygghet, trivsel och god kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften” 2017-11-29

Sandie Sandquist Rektor Höglandsskolan