Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Vinnare i utlottningen kring "Move for health day"!

Grattis Vikingaskolan i Haninge! 

Den 10 maj var det ”Move for health day” som är ett internationellt event skapat av WHO för att
uppmana till ökad fysisk aktivitet.
Detta vill såklart även Trivselprogrammet uppmärksamma! Vi uppmanade Trivselskolorna att ha extra aktiviteter i samband med denna dag. Många delade med sig av sina aktiviteter via sociala medier och efter dragning av vinnare så gratulerar vi Vikingaskolan i Haninge som kommer att få ett lekpaket skickat till sig av vår materialleverantör Skolsport! 

Läs mer på Facebook
quote marks

”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas, trygghet, trivsel och god kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften” 2017-11-29

Sandie Sandquist Rektor Höglandsskolan