Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Grattis till Ronnaskolan i Södertälje!

Ronnaskolan i Södertälje har vunnit ett stipendie från stiftelsen Svenska Hjärtan för deras arbete med Trivselledare på skolan!

”Våra raster har blivit lugnare, och därmed har också lektionerna blivit lugnare. Eleverna känner sig tryggare och eleverna har också roligare på rasterna!
Eleverna är stolta över sin skola!
Eleverna har också blivit duktiga ledare, de är tydliga i sitt ledarskap när de leder lekar och de låter alla vara med. De skapar en social gemenskap på skolan som inte fanns i samma utsträckning förut (
Rektor Henrik Ljungkvist på Ronnaskolan).

”Vi har lärt oss att vara en bra kompis mot alla! Hjälpa varandra, vara omtänksamma, inte låta någon vara ensam och låta alla vara med (Trivselledare)!