Meny Stäng

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande!

Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. 1450 grundskolor i Norge, Sverige och på Island deltar i programmet. Visste du att ca 370 000 barn och ungdomar har en trivselledare på sin skola?

Stort tack för härligt engagemang och deltagande på våra utbildningsdagar!

Vi har träffat över 7000 Trivselledare som tillsammans gör ett otroligt viktigt jobb på skolan.
Varje elev kan vara med och göra skillnad på sin skola! Att ta ansvar, vara en bra förebild och få träna sitt ledarskap är delar som trivselledarna kommer ha med sig hela livet!

Nästa gång vi ses blir på nätverksträff för vuxna då fokuserar vi på erfarenhetsutbyte, nya hemsidan, rörelsepauser i undervisningen samt Aktiv TL-undervisning.

Hälsa era Trivselledare! Vi ses!

Läs mer på Facebook
quote marks

”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas, trygghet, trivsel och god kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften” 2017-11-29

Sandie Sandquist Rektor Höglandsskolan