Meny Stäng

Utbildningar

Utbildningar

Trivselprogrammet planerar och genomför återkommande utbildningsdagar och nätverksträffar för alla medlemsskolor. Vi möter upp våra medlemsskolor minst fyra gånger/läsår. 

Utbildningsdag för alla Trivselledare (elever)
Två gånger om året genomför en representant för Trivselprogrammet utbildningsdag för Trivselledare för nätverkets skolor. Trivselledarskolor i närområdet bildar ett nätverk. Utbildningsdagen består av aktiviteter och teori för att komma in i rollen som Trivselledare. Hela skolans personal är välkommen att delta. 

Nätverksträff (personal)
Två gånger om året hålls en nätverksträff för TL-ansvarig personal på skolorna i nätverket. Syftet med träffen är att få information från Trivselprogrammet, testa på nya lekar och aktiviteter samt utbyta erfarenheter med skolorna i nätverket. Nätverksträffen kan vara fysisk/digital, lokal/regional, beroende på innehåll. Hela skolans personal är välkommen att delta.

Inspirationspass (personal)
Trivselprogrammet erbjuder vid behov inspiriationspass för medlemsskolornas personal. På passen lyfter vi Trivselprogrammets olika verktyg så att alla på skolan får inblick i vad de har tillgång till. 

Kommunikation med programansvarig
Våra medlemsskolor kan när som helst höra av sig till programansvarig för råd, tips och idéer på hur man kan utveckla sitt arbete med Trivselledarna.